Weerdingerstraat 9a, 7815 SB, Emmen

Top

Verzekeren van opstal, handelsvoorraad en inventaris | goederen

Wat is het?
Handelvoorraad verzekering

verzekert schade aan uw handelsvoorraad door bijvoorbeeld brand en of diefstal. Ook auto’s zonder kenteken zijn verzekerd. Schade door  diefstal van de gehele auto is bijvoorbeeld verzekerd. NIET alles is verzekerd. Zo is partiële diefstal niet verzekerd . In een persoonlijk gesprek kunnen we u precies vertellen wat onder de dekking valt en wat niet.

Inventaris | Goederen verzekering

Met deze verzekering is de inventaris verzekerd. Denk bijvoorbeeld aan bureaus, de balie,  tafels en stoelen etc.  Onder goederen wordt verstaan de materialen en onderdelen die u verkoopt en/of nodig hebt voor bijvoorbeeld onderhoud aan auto’s van klanten.  Onder andere bougies, oliën, lampen etc.

Opstal verzekering

Wanneer u in het gelukkige bezit bent van een eigen bedrijfspand wilt u er natuurlijk voor zorgen dat wanneer er schade aan het pand ontstaat dit is verzekerd. U kunt uw garagebedrijf bij ons verzekeren tegen brand en diefstal maar ook uitgebreid of zelfs extra uitgebreid. Dan is ook het risico van bijvoorbeeld storm en waterschade meeverzekerd. Informeer naar de voorwaarden.

Als u daarentegen een bedrijfspand huurt hoeft u het gebouw niet te verzekeren dat zal de huurbaas doen. Wel zien we vaak dat huurders verbeteringen aanbrengen aan het pand. Voorbeelden zijn het aanbrengen van een plafond, het aanbrengen van sanitair of een keuken etc. Dit zijn zaken die bij de opstal horen maar die niet door de verhuurder worden verzekerd. Dit kunt u zelf doen. Dit noemen we het verzekeren van huurdersbelang.

Preventie eisen

Dit is afhankelijk van vele factoren als de gewenste dekking , hoogte verzekerde som etc.  In een persoonlijk gesprek geven wij precies aan welke preventie eisen u moet voldoen.

Te denken valt aan hang en sluitwerk, alarm, uitrijbeveiliging , goedgekeurde elektrische installatie etc.