Weerdingerstraat 9a, 7815 SB, Emmen

Top

RDB verzekering

Wat is het?

Het RDW stelt dat bedrijven met een bedrijfsnummer een wettelijke verplichting hebben om de bedrijfsvoorraad te verzekeren, de zogenaamde RDB verzekering.

Voorbeeld: Stel er wordt uit uw handelsvoorraad een auto gestolen en met deze auto wordt een schade veroorzaakt dan zal men u aansprakelijk stellen voor deze schade. Dit kan om grote bedragen gaan vandaar dat het RDW eist dat de handelsvoorraad tegen dit soort van aansprakelijkheid schades is verzekerd.

Met de RDW/RDB verzekering die wij aanbieden is dit verzekerd.  Onze RDB verzekering verzekert niet alleen de registratie van uw bedrijfsvoorraad. De RDB verzekering is een volwaardige verzekering WAM verzekering.  Wanneer u bijvoorbeeld een proefrit laat maken met een auto uit de handelsvoorraad zonder uw groen kenteken zal de verzekeraar de schade aan derden uitkeren.  LET WEL! De schade zal op u worden verhaald als blijkt dat u een proefrit heeft uitgevoerd zonder het daarvoor bestemde handelaarskenteken, de zogenaamde groene plaat.

Wanneer is deze verzekering verplicht?

Deze verzekering is verplicht in de volgende gevallen:

  • U handelt of repareert auto’s
  • maar u heeft GEEN garage verzekering of een groene plaat verzekering
  • Echter u heeft WEL een bedrijfsnummer van het RDW
Wat kost een RDW/RDB verzekering?

De premie voor deze verzekering bedraagt op jaarbasis € 465,85 . Dit is inclusief 21% assurantiebelasting. Bij maandbetaling zo’n EURO 38,82 per maand inclusief 21 procent assurantie belasting.Deze verzekering. De RDB dekking is eenvoudig online bij ons aan te vragen en is relatief goedkoop. Natuurlijk kunt u ook gewoon even bellen naar : 0591-645 648.

Mocht u meer informatie willen vul dan het contactformulier in en wij nemen contact met u op.