Waanderweg 64, 7812 HZ, Emmen

Top

Wat is een handelaarskenteken / groene plaat?

Een handelaarskenteken verzekering is specifiek bedoeld voor handelaren in motorvoertuigen. U kunt uw groene kentekenplaten aanvragen bij het RDW.  Kijk ook op deze site bij veel gestelde vragen bij het kopje: wat doet het RDW?  Voor de groene plaat bent u verplicht om een WAM-verzekering te sluiten. Doet u dit niet. Bijvoorbeeld omdat u de platen niet direct gaat gebruiken dan kan het RDW u een forse boete opleggen. U moet deze plaat gewoon zien als het kenteken van een auto. En een groene plaat moet u net als een auto verplicht verzekeren. Niet vergeten dus.

Voor wie is deze verzekering?

Een handelaarskenteken, ook wel groene plaat genoemd, is met name geschikt voor autohandelaren die geen grote voorraad aan auto’s hebben. Ook reparatiebedrijven en garagebedrijven zijn vaak in het bezit van een handelaarskenteken. Ook hoor je vaak de naam HF of HC plaat. Onze “groene plaat”verzekering is eigenlijk een mini garage verzekering. Naast de “groene plaat” bent u ook direct verzekerd voor de RDB dekking handelsvoorraad en voor de aansprakelijkheid bedrijven.  Dit allemaal voor dezelfde scherpe premie.

Het verschil tussen SVI en OIV

De schadeverzekering inzittenden (SVI) is, zoals de naam al zegt, een schadeverzekering. Je krijgt bij schade niet een vast bedrag uitgekeerd, maar de verzekering vergoedt de daadwerkelijk schade van jou en je inzittenden. De verzekeraar vergoedt zowel letselschade als materiële schade. Ook wordt schade vergoedt aan spullen die je met de auto vervoerde tijdens het ongeval.

Verzekerde som

De dekking (het uit te keren bedrag) ligt hier een stuk hoger, namelijk rond de 1 miljoen euro. Naast letselschade wordt ook zaakschade vergoed. Ook bij de SVI speelt de schuldvraag geen rol.een SVI?

schade aan cliënten objecten?

De Cliëntenobjecten-verzekering dekt schade aan de voertuigen van uw klanten tijdens onderhoud, revisie of reparatie. De schade mag echter niet ontstaan zijn door een mankement van de auto zelf (bijvoorbeeld doordat deze spontaan in brand vliegt). Ook mag de schade niet zijn veroorzaakt door de eigenaar van het voertuig. Schade dat uw personeel veroorzaakt tijdens proefritten valt ook onder deze verzekering.

AVB?

AVB is de afkorting voor Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven. Deze zakelijke verzekering beschermt u als ZZP’er of bedrijf tegen financiële aanspraken van derden. Het gaat hier om materiële en letselschade aan personen en zaken die door u als ondernemer of een van uw medewerkers wordt veroorzaakt

De RDW handelsvoorraad verzekering?

Wanneer is deze verzekering verplicht?

Deze verzekering is verplicht in de volgende gevallen:

  • U handelt of repareert auto’s
  • U heeft GEEN garage verzekering of een groene plaat verzekering
  • U heeft WEL een bedrijfsnummer van het RDW
Wat is er dan verzekerd?

Het RDW stelt dat bedrijven met een bedrijfsnummer een wettelijke verplichting hebben om de bedrijfsvoorraad te verzekeren.

Voorbeeld: Stel er wordt uit uw handelsvoorraad een auto gestolen en met deze auto wordt een schade veroorzaakt dan zal men u aansprakelijk stellen voor deze schade. Dit kan om grote bedragen gaan vandaar dat het RDW eist dat de handelsvoorraad tegen dit soort van aansprakelijkheid schades is verzekerd.

Met de RDW/RDB verzekering die wij aanbieden is dit verzekerd.

Wat kost een RDW / RDB verzekering?

De premie voor deze verzekering bedraagt op jaarbasis € 465,85 . Dit is inclusief 21% assurantiebelasting.

Meer weten neem dan even contact met ons op.