Somers bijdrage wordt aangehaald door de RAI Vereniging. Als je de moderne Euro 6-diesels bekijkt, dan voldoen die volgens hem allemaal aan de strengste eisen en liggen ze aantoonbaar onder de nieuwe wetgeving die uitgaat van Real Driving Emission (RDE) condities. Hij verwijst naar een Brits onderzoek door Emission Analytics waaruit blijkt dat diesel vaak meer fijnstof uit de lucht haalt dan toevoegt. “Zeker wanneer je die auto’s laat rijden op dagen met veel fijnstofdeeltjes, dan zuigt de motor die op en filtert de lucht schoon.”

Ook de NOx problematiek, onderdeel van de stikstofdiscussie die op dit moment in ons land in volle hevigheid woedt – zie de nieuwe boerenprotesten – is naar het oordeel van Somers ‘onder alle omstandigheden’ onder controle. “Laatst las ik een artikel van Cambustion waarin ze een moderne diesel vergeleken met een hybride benzinemotor gedurende een rit door Londen. De diesel had minder NOx-uitstoot dan de benzinevariant (beide Euro 6). Feit is dat als de uitlaatgasemissies geen issue meer zijn, dan is de moderne diesel of beter gezegd de zelfontbrandingsmotor, vanwege de hogere brandstofefficiëntie een betere keuze om de CO2-uitstoot te verminderen.

Bron: site automobielmanagement dec 2019

Weten wat wij voor u garagebedrijf kunnen betekenen? Neem eens CONTACT met ons op.