Veilig werken

Naast regels, zoals het houden van anderhalve meter afstand, bevat het protocol ook adviezen en voorschriften over bijvoorbeeld werken en leveren op afspraak, het doseren van klanten, het gebruik en reinigen van eigen gereedschap en het inrichten van ruimtes conform de anderhalve meter-richtlijn. Ook staan er richtlijnen in voor situaties waarbij de anderhalve meter niet per definitie gewaarborgd kan worden. Daarmee is het voor klanten en leveranciers veilig en vertrouwd om naar de bedrijven te komen. En voor werknemers om veilig te blijven werken in de bedrijven.

Het protocol, dat hier is te vinden, is donderdag gestuurd aan de ministeries van Economische Zaken, Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Infrastructuur en Waterstaat. Het kwam tot stand in nauwe samenwerking tussen onder meer BOVAG, CNV Vakmensen, De Unie, FOCWA, RAI Vereniging en VACO.

Bon: site automobielmanagement.nl 14 mei