Waanderweg 64, 7812 HZ, Emmen

Top

Autoverzekeringen zorgen voor groei

Autoverzekeringen

De particuliere schademarkt groeide in 2019 met 2,3 procent naar een omvang van 6,6 miljard euro. Vooral autoverzekeringen fungeert als stuwende factor. Dat schrijft Baken Adviesgroep in het marktrapport Schade 2020.

In de particuliere markt stijgt in vrijwel elke productgroep het premievolume. De enige uitzondering daarop vormen de pleziervaartuigen. Afgelopen jaar kwam de particuliere schademarkt uit op een groei van 2,3 procent. In 2017 en 2018 bedroeg die respectievelijk 2,9 en 3,2 procent.

De grootste branche blijft de markt voor particuliere autoverzekeringen. Die heeft een omvang van 2,6 miljard euro in 2019. De totale markt kent een omvang van 6,6 miljard euro, aldus Baken.

Bestelauto

Aantal bestelauto’s blijft groeien, tegen economische trend in

De toename van het premievolume komt door een combinatie van premieverhogingen en een groei van het wagenpark. Zowel het aantal personenauto’s als bestel- en vrachtauto’s nam het afgelopen jaar toe.

Baken Adviesgroep verwacht dat die groei bij bestelauto’s dit en volgend jaar zal doorzetten. Normaal neemt het aantal voertuigen af als de economische groei afvlakt. Dat dat nu niet zal gebeuren, valt volgens de consultants toe te schrijven aan de nog steeds grote vraag naar bestelauto’s voor bezorgdiensten.

Bron: AM-web.nl  publicatie door Paul de Kuyper op 18 feb 2020